Jednoduchá platba

Knihy z nabídky knihkupectví a vydavatelství Šuplík.cz můžete objednat a koupit jednoduše, pouhým odesláním SMS.

Stav Objednávky

Ověřte si, v jakém stavu je vaše SMS objednávka.

Obálka  - přední strana Obálka  - zadní strana


Kuřim z první ruky

Arnošt Vermousek

Cena knihy je 350 Kč, poštovné a balné po ČR je již v ceně.

Tuto knihu nelze objednat přes SMS

O knize

Výraznou a téměř zapomenutou osobností dějin Kuřimi minulého století, byl i faktický autor této knihy – kuřimský rodák, zanícený sokol, hudebník, vlastenec a neoficiální kronikář Arnošt Vermousek. Jeho navýsost zajímavé a cenné dílo se však, naštěstí, neztratilo zcela. Díky rodině Arnošta Vermouska a cílevědomé badatelské práci pana Jiřího Plocka, který tuto knihu sestavil, se můžete ponořit do kuřimské historie od 20. do 70. let 20. století. Jde tedy o historii opravdu nedávnou, kterou si ještě někteří z nás pamatují. Vzpomínky na tuto dobu mohou být různé. Záznamy a postřehy pana Vermouska byly formovány především jeho pevným nekomunistickým a politicky nezávislým světonázorem a současně bytostným sokolstvím.

Ukázka z knihy

Orátorova hospoda v Kuřimi číslo 18 je snad ta prapůvodní hospoda, které se říkalo panská nebo vrchnostenská, o které je zmínka v listinách po roce 1300 s Petrem z Koříma. Bylo s ní určitě počítáno v době kolonizační – má číslo 18 ve staré Kuřimi.
V dobách, kdy v Kuřimi ještě vládla vrchnost Nekšové z Landeka, se v Kuřimi rozeznávaly jen dvě hospody: obecní a vrchnostenská, tato snad náležející Landekovi, který v Kuřimi vybudoval pivovar a palírnu, a tedy potřeboval také zájezdní hospodu, aby své výrobky mohl prodávat. Po jeho smrti zdědily kuřimské zboží jeho děti, jimž byli ustanoveni zemským právem moravským poručníci- -sousedé, a to Přemek z Víckova, podkomoří Markrabství moravského, a „duostojný u boha otce, pán, pan Jan, biskup jeho Milost olomúcký“, kteří dne 7. března 1547 prodali celé toto dědictví „purgmistru a radě vší obci města Brna“, a to: „Tvrz a ves Kořim s dvorem, s pivovarem, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s zahradami, s pastvami, s pastviščemi, s vodami tekutými i netekutými, s rybníky, s rybniščemi, s mlejny, mlýnicemi, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi tak úplně jakož to svrchupsané zboží od starodávna jest vyměřeno a v svých hranicích záleží“ atd.
Výčet je zde opravdu podrobný, ale chybí v něm vrchnostenská hospoda. Kdyby byla náležela Landekovi, musela by nutně připadnout pozůstalosti, tedy městu Brnu. Není tomu tak, a lze se tedy právem domnívat – jako tomu bylo ostatně i na jiných panstvích –, že hospoda přešla, byla prodána, již před smrtí Landekovou do soukromých rukou. Vrchnostenské hospody se zpravidla pronajímaly schopným hospodským, tj. těm, kteří mohli dát co nejvíce nájmu a kteří byli smluvně zavázáni prodávat v hospodě nápoje z vrchnostenských zařízení. Tyto smlouvy nebyly však často dodržovány, a to oběma stranami, vznikaly z toho spory, a tak se mnohé vrchnosti rády hospod zbavovaly prodejem. Podobný postup by se dal aplikovat na Kuřim, i když kuřimskou vrchnostenskou hospodu nemusel koupit zrovna některý z Orátorů, kteří na ní zjistitelně posledních zhruba dvě stě let hospodařili. Dřívější majitele této hospody neznáme.

Informace o knize

Autor: Arnošt Vermousek
Počet stran: 100
Vazba: 220x220mm, pevná šitá V8
ISBN: 978-80-7550-110-3
Rok vydání: 2020

Tech.realizace AXIMA spol.s r.o.Tel.infolinka: 603 276 378, email: prsms@axima-brno.cz, www.platmobilem.cz.

Co jsme zač?

Šuplík.cz je knihkupectví a vydavatelství, které tiskne a vydává klasické papírové knihy zejména začínajícím autorům.

Kromě výroby a vydání knihy zajišťujeme i její přímý prodej přes SMS.

Přečtete si více o šuplíku nebo nám rovnou napište – se vším vám poradíme.

Anketa

Píšete něco?

Ano, ale jen do šuplíku. 2070 2070

Ano, už mi něco vyšlo. 356 356

Ano, ale jen na webu. 575 575

Ne, asi neumím psát. 118 118

Ne, raději jen čtu. 214 214