Jednoduchá platba

Knihy z nabídky knihkupectví a vydavatelství Šuplík.cz můžete objednat a koupit jednoduše, pouhým odesláním SMS.

Stav Objednávky

Ověřte si, v jakém stavu je vaše SMS objednávka.

Pište do Šuplíku!

Vaši knihu vydáme
i v malém nákladu
a zajistíme její
přímý prodej.


Kuřim na starých pohlednicích a fotografiích

Sylvia Laurincová

Jak název napovídá, kniha přináší nejstarší známé pohlednice a fotografie, na nichž je zachycena podoba obce Kuřimi od konce 19. století až do poloviny 20. století. Tehdy byla fotografie ještě vzácností a pořídit ji, nebo ji dokonce vydat jako pohlednici, si mohl dovolit jen člověk movitější. V Kuřimi to byli především restauratéři a obchodníci, kteří vydávání pohlednic pojali jako reklamu svých vlastních podniků a malebného prostředí obce. Později k nim přibyli i vydavatelé brněnští, vídeňští a další. Pohlednice jsou doplněny popisem konkrétního místa, jeho historie a dalších zajímavých osobností či událostí, které se k místu váží. K zhlédnutí je 120 dobových pohlednic a fotografií, získaných od sběratelů a pamětníků.

Cena knihy je 390 Kč, poštovné a balné po ČR je již v ceně.

Přidat knihu do košíku Detail knihy

Létající Princ - Oldřich Ferdinand Kinský známý i neznámý

Kamila Pecherová

Tato předkládaná publikace se zabývá životem Oldřicha Ferdinanda, 10. knížete Kinského (1893–1938), který je dodnes považován za jednoho z aktérů, již se v tragickém roce 1938 zasloužili o rozbití Československa. Ačkoli od těchto neblahých událostí uplynulo více než osmdesát let, marně bychom hledali v české historiografii jeho obšírnější biografii, přestože se jeho životní příběh stal středem zájmu veřejnosti během zpolitizované restituční kauzy jeho syna Františka Oldřicha Kinského (1936–2009).
V průběhu mediální kampaně, která byla proti rodině Kinských rozpoutána, archivářka Hana Slavíčková publikovala životopisný článek, v němž se soustředila na Oldřichovu prohenleinovskou politickou aktivitu v severních Čechách. Autorka čerpala použité informace především z archivní sbírky Velkostatek Česká Kamenice (SOA Litoměřice). Oldřich Kinský je v této práci představen jako nepřátelský sudetoněmecký šlechtic. O několik let později psycholog Ivo Šimák vydal fotografickou knihu založenou na archivní sbírce Rodinný archiv Kinský (SOA Zámrsk), ve které naopak jako vůbec první upozornil na Oldřichovo mnohaleté mecenášství ve východočeském Heřmanově Městci a okolí.
Tyto zcela protikladné pohledy se staly pro autorku výzvou ke zpracování ucelenějšího portrétu, podrobně zaměřeného na politicky převratnou dobu během Oldřichova života, jenž doposud nebyl analyzován s dostatečným ohledem na celkový dobový kontext, který zdaleka přesahoval rámec Československa a měl tedy přímo evropské rozměry. Soustředila se na dohledání nepublikovaných pramenů, zejména pak ve Velké Británii, jelikož anglický vliv sehrál v novodobé historii knížecí větve Kinských bezesporu klíčovou roli s výslednými pozitivními, ale i s nepředpokládanými negativními důsledky.

Cena knihy je 380 Kč, poštovné a balné po ČR je již v ceně.

Přidat knihu do košíku Detail knihy

Co jsme zač?

Šuplík.cz je knihkupectví a vydavatelství, které tiskne a vydává klasické papírové knihy zejména začínajícím autorům.

Kromě výroby a vydání knihy zajišťujeme i její přímý prodej přes SMS.

Přečtete si více o šuplíku nebo nám rovnou napište – se vším vám poradíme.

Anketa

Píšete něco?

Ano, ale jen do šuplíku. 2055 2055

Ano, už mi něco vyšlo. 347 347

Ano, ale jen na webu. 573 573

Ne, asi neumím psát. 117 117

Ne, raději jen čtu. 212 212